3-Minuta-Tekst

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

1. oktobra 2018. godine stupa na snagu najveći broj izmena Zakona o privrednim društvima. Za više detalja molimo pogledajte na našem sajtu članak o Izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima.