3-Minuta-Tekst

ORGANIZOVANJE RADA ZA VREME VANREDNOG STANJA

Usled proglašanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, koja je 16.03.2020. godine objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije (u daljem tekstu: Uredba).

Naša advokatska kancelarija pomaže svojim klijentima da razumeju šta proglašenje vanrednog stanja i donošenje ove Uredbe konkretno znači za poslodavce i zaposlene u Republici Srbiji.

Uredbom se uvodi obaveza za poslodavce da za vreme vanrednog stanja omoguće zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (što podrazumeva rad na daljinu i rad od kuće). Ova obaveza uvedena je za sve delatnosti na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu za svakog konkretnog zaposlenog.

Ukoliko ovakav način rada nije predviđen opštim aktom i ugovorom o radu, poslodavac ima mogućnost da donese posebno rešenje kojim će omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju. Ovakvo rešenje obavezno mora da sadrži:

  • trajanje radnog vremena;
  • način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Dakle, poslodavac će posebnim rešenjem detaljnije urediti način obavljanja rada od kuće, kao i način na koji će poslodavac kontrolisati rad zaposlenog za vreme vanrednog stanja, što bi moglo da se realizuje kroz obavezu zaposlenog da poslodavcu šalje dnevne/nedeljne izveštaje o svojim radnim aktivnostima.

Takođe, Uredba propisuje dužnost poslodavca da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Sa druge strane, kada je reč o delatnostima kod kojih nije moguće organizovanje rada od kuće/rada na daljinu, Uredba propisuje određene dužnosti za poslodavca, koje se odnose na usklađivanje poslovanja sa uslovima vanrednog stanja.

Mogućnosti koje su poslodavcima stavljene na raspolaganje su sledeće: organizovanje rada u smenama, održavanje poslovnih sastanaka elektronskim i drugim odgovarajućim putem, odlaganje svih službenih putovanja, kako onih u zemlji, tako i onih u inostranstvu.

Pored navedenog, propisana je dužnost za poslodavca da obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Takođe, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme.

Pored poštovanja važećih odredaba Zakona o radu, poslodavci će za vreme vanrednog stanja morati svoje poslovanje da usklade i sa odredbama donete Uredbe, a sve u cilju očuvanja zdravlja i bezbednosti svih zaposlenih, a bez prekidanja obavljanja delatnosti.

Ukoliko imate određene nedomice u pogledu organizovanja rada zaposlenih u skladu sa novonastalom situacijom, naša advokatska kancelarija Vam možete pružiti punu pravnu pomoć za razumevanje usvojenih propisa.

Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.