PARNICA

Rešite svoj spor

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partneri savetuje i zastupa kompanije i fizička lica u sudskim i arbitražnim sporovima u Republici Srbiji. Zastupamo klijente u svim instancama pred privrednim, građanskim i upravnim sudovima, kao i pred domaćim, međunarodnim i ad-hoc arbitražama.
Tokom godina, naša advokatska kancelarija je razvila različite oblasti prakse, ali parnica je dosledno ostala jedna od naših ključnih oblasti stručnosti.
Naši advokati specijalizovani za parnicu pokrivaju sve aspekte postupka i imaju značajno iskustvo u različitim industrijama i sektorima. Naš parnični portfolio uključuje brojne višemilionske sudske i arbitražne sporove i broji 1000+ rešenih i predmeta koji su u toku.

Damir Petrović

Advokat


Kontaktirajte našeg eksperta
Pošaljite upit:

[email protected]

Usluge

 • Privredni sporovi
 • Arbitraža
 • Građanski sporovi
 • Mere obezbeđenja, prethodne & privremene mere
 • Upravni sporovi
 • Izvršenje stranih sudskih i arbitražnih presuda
 • Posredovanje

Stefan Mojsić

Advokat


Kontaktirajte našeg eksperta
Pošaljite upit:

[email protected]

Industrije i sektori

 • Transport (avio, železnica, drumski, unutrašnji plovni putevi)
 • Hrana, duvan i poljoprivreda
 • Proizvodnja
 • Trgovina
 • Intelektualna svojina
 • Zapošljavanje & Rad
 • Nekretnine & Građevinarstvo
 • Bankarstvo i finansije
 • Šumarstvo
 • Zdravstvo
 • Hoteli i turizam
 • Rudarstvo
 • Mediji & Zabava
 • Energija i životna sredina
 • IT & E-trgovina
 • Pošta i telekomunikacije
 • Auto & Moto
 • Mašinstvo i elektrotehnika
 • Sport
 • Osiguranje
 • Privatni kapital
 • Ljudska prava
stefan-mojsic

Stefan Mojsić

Advokat


Kontaktirajte našeg eksperta
Pošaljite upit:

[email protected]

Industrije i sektori

 • Transport (avio, železnica, drumski, unutrašnji plovni putevi)
 • Hrana, duvan i poljoprivreda
 • Proizvodnja
 • Trgovina
 • Intelektualna svojina
 • Zapošljavanje & Rad
 • Nekretnine & Građevinarstvo
 • Bankarstvo i finansije
 • Šumarstvo
 • Zdravstvo
 • Hoteli i turizam
 • Rudarstvo
 • Mediji & Zabava
 • Energija i životna sredina
 • IT & E-trgovina
 • Pošta i telekomunikacije
 • Auto & Moto
 • Mašinstvo i elektrotehnika
 • Sport
 • Osiguranje
 • Privatni kapital
 • Ljudska prava