damir-petrovic

Damir Petrović

Osnivač & Advokat

Detaljnije

Advokat Damir Petrović je osnivač advokatske kancelarije PETROVIĆ MOJSIĆ & PARTNERS.

Damir ima više od 17 godina radnog iskustva u oblasti korporativnog prava, ugovornog prava, prava intelektualne svojine, radnog prava, vazduhoplovnog prava, osiguranja,  arbitraže i sudskih sporova.

Posebno iskustvo stekao je u oblasti privrednog i radnog prava. Usluge pravnog savetovanja pruža privrednim subjektima od momenta osnivanja kao i u toku njihovog poslovanja u vezi sa statusnim promena u društvu (M&A), prenosom udela i istupanjem člana društva, likvidacijom, stečajem i drugim korporativnim stvarima. U oblasti radnog prava klijenti mogu da računaju na kompletnu pravnu podršku u delu izrade opštih i pojedinačnih akata, zabrane konkurencije, naknade štete na radu, rešavanja viška zaposlenih, otkaza ugovora o radu i kolektivnog pregovaranja sa sindikatima.

Damir takođe poseduje značajno iskustvo u vezi sa osnivanjem aviokompanija, pribavljanjem neophodnih dozvola radi pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju, zakupom vazduhoplova, prodajom i prenosom vlasništva na vazduhoplovu, kao i „due diligence“ projektima.

Član je advokatske komore u Beogradu i velikog broja udruženja pravnika. Autor je stručnih tekstova u više izdavačkih kuća, a takođe se istakao kao predavač na stručnim skupovima i seminarima.

Jezici

srpski, engleski, italijanski

stefan-mojsic

Stefan Mojsić

Partner

Oblasti rada

Vazduhoplovno pravo (ugovori u avijaciji, produktna i profesionalna odgovornost, osiguranje i reosiguranje), Kompanisjko pravo, Ugovori, Parnični i arbitražni postupak, Pravo intelektualne svojine.

Obrazovanje

– Pravni fakultet (LL.M. 2008)
– Seminar iz oblasti vazduhoplovstva: „Marsh UK Aviation and Aerospace Practice” (vazduhoplovno i aerodromsko osiguranje i osiguranje od produktne odgovornosti, zahtevi/tužbe u avijaciji, kasko i osiguranje od odgovornosti, lizing vazduhoplova i motora, generalna avijacija)

Članstvo

– Advokatska komora Beograda
– Austrijsko arbitražno udruženje
– Švajcarsko arbitražno udruženje
– Nemački institut za arbitražu

Jezici

srpski, engleski, nemački

tijana-perisic

Tijana Perišić

Advokat

Detaljnije

Tijana Perišić se priključila advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2018. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, nakon čega upisuje master akademske studije iz oblasti kompanijskog prava.
Nosilac je niza nagrada i stipendija, kao što je stipendija „Dositeja“ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta za godine 2016/2017. i 2017/2018. i stipendija Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja za 2014/2015. godinu. Takođe, dobitnik je nagrade Fondacije „Profesor dr Mirko Vasiljević“ za 2016/2017. godinu.
Tijana je ljubitelj i humanitarnog rada, pa uzima učešće u projektima koje organizuje humanitarna fondacija „Osmeh na dar“, čiji je jedan od koordinatora.
Pre pridruživanja našem timu, Tijana je svoje iskustvo sticala u jednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Obrazovanje

– Osnovne studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
– Master studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; kompanijsko pravo

Članstvo

– Advokatska komora Beograda

Jezici

srpski, engleski, francuski

dusan-vujicic

Dušan Vujičić

Advokat

Detaljnije

Dušan Vujičić se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2018. godine kao advokatski pripravnik.
U Minhenu pohađao Wilhelm-Hausenstein gimnaziju, potom maturirao u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Studirao germanistiku i istoriju na Univerzitetu u Štutgartu, a zatim diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master akademske studije iz oblasti međunarodnog prava upisao 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Profesionalno iskustvo sticao u Turističkoj organizaciji Srbije i Elektroprivredi Srbije.

Obrazovanje

– Master studjie: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – međunarodno pravo
– Osnovne studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – međunarodno-pravni smer
– Univerzitet u Štutgartu – germanistika i istorija
– Prva beogradska gimnazija – društveno-jezički smer
– Wilhelm-Hausenstein gimnazija Minhen

Usavršavanja

– Dispute Settlement in the World Trade Organization (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)
– Avoiding, Negotiating and Mediating Disputes in Transnational Commerce (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)
– Introduction to German Contract Law (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)
– Finance for Non-Finance Professionals (PwC Academy)

Članstvo

– Advokatska komora Beograda

Jezici

Nemački, Engleski

zoran-jovanovic

Zoran Jovanović

Stručni konsultant

Detaljnije

Zoran Jovanović, se pridružio advokatskoj kancelariji Petrovic Mojsic & Partners 2017. godine. Zoran poseduje značajno iskustvo u poslovima osiguranja, arbitraže i korporativnog upravljanja.
U poslovnoj praksi radio je više godina kao rukovodilac službe osiguranja Energoprojekt RO Izgradnja, savetnik za pribavu inženjering poslova društva Dunav Re, direktor društva za osiguranje Energoprjekt Garant a.d.o., direktor društva za posredovanje u osiguranju Marsh d.o.o., predsednik upravnog odbora društva Energoprojekt Garant a.d.o., izvršni direktor za pravne poslove Energoprojekt Holding, gde je bio odgovoran za programe osiguranja Energoprojekt Holding i zavisnih društava u zemlji i inostranstvu. Poseduje važeću licencu Narodne banke Srbije za posredovanje i zastupanje u osiguranju.
Zoran takođe poseduje značajno iskustvo u oblastima ugovornog prava i međunarodnih ugovora I.C.E. FIDIC.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Magistar Pravnih nauka

Profesionalna usavršavanja

– Swiss Re, Švajcarska -specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti menadžmenta za poslove osiguranja za međunarodne ugovore.
– American International Group, Njujork, USA – specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja za međunarodne ugovore.
– Munich Re, Nemačka -specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja za međunarodne ugovore
– Marsh and McLennan, Njujork, USA – specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja
– Koledž osiguranja u Njujorku, USA (The Colleague of Insurance, New York)

Jezici

Srpski, Engleski

andrijana-djordjevic

Andrijana Đorđević

Stručni konsultant

Oblasti rada

Planiranje i izgradnja, svojinsko-pravni odnosi, nepokretnosti

Jezici

srpski, ruski, rumunski, engleski

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (LL.M. 2003)

petar-brudar

Petar Brudar

Advokatski pripravnik

Detaljnije

Petar Brudar se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2017. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija učestvovao je na brojnim specijalističkim kursevima kao što su Letnja škola Univerziteta u Beču i Letnja škola nemačkog prava u Brilu i Bonu. Takođe, obavljao je funkciju Zamenika predsednika Kluba za UN na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavljao je praksu u jednoj renomiranoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji i saradnik je Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju. Autor je nagrađenog i objavljenog studentskog rada na temu „MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću“. Takođe, piše za pravni časopis Nova pravna revija.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
– Letnja škola Univerziteta u Beču
– Letnja škola „Nemačko pravo“, Bril i Bon, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)
– Praksa u renomiranoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji

Članstvo

– Advokatska komora Beograda

Publikacije

– „MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću“
– Izveštaj sa regionalnog seminara: „Uvod u nemačko pravo“od 25. do 27. novembra 2016. godine, Beograd, Nova pravna revija br. 1/2017

Jezici

srpski, engleski, nemački

adrijana-kukaric

Adrijana Kukarić

Sekretarica

Obrazovanje

– Fakultet za specijalnu edukaciju

Jezici

Srpski, Engleski, Nemački

damir-petrovic

Damir Petrović

Osnivač & Advokat

Detaljnije

Advokat Damir Petrović je osnivač advokatske kancelarije PETROVIĆ MOJSIĆ & PARTNERS.

Damir ima više od 17 godina radnog iskustva u oblasti korporativnog prava, ugovornog prava, prava intelektualne svojine, radnog prava, vazduhoplovnog prava, osiguranja,  arbitraže i sudskih sporova.

Posebno iskustvo stekao je u oblasti privrednog i radnog prava. Usluge pravnog savetovanja pruža privrednim subjektima od momenta osnivanja kao i u toku njihovog poslovanja u vezi sa statusnim promena u društvu (M&A), prenosom udela i istupanjem člana društva, likvidacijom, stečajem i drugim korporativnim stvarima. U oblasti radnog prava klijenti mogu da računaju na kompletnu pravnu podršku u delu izrade opštih i pojedinačnih akata, zabrane konkurencije, naknade štete na radu, rešavanja viška zaposlenih, otkaza ugovora o radu i kolektivnog pregovaranja sa sindikatima.

Damir takođe poseduje značajno iskustvo u vezi sa osnivanjem aviokompanija, pribavljanjem neophodnih dozvola radi pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju, zakupom vazduhoplova, prodajom i prenosom vlasništva na vazduhoplovu, kao i „due diligence“ projektima.

Član je advokatske komore u Beogradu i velikog broja udruženja pravnika. Autor je stručnih tekstova u više izdavačkih kuća, a takođe se istakao kao predavač na stručnim skupovima i seminarima.

Jezici

srpski, engleski, italijanski

stefan-mojsic

Stefan Mojsić

Partner

Oblasti rada

Vazduhoplovno pravo (ugovori u avijaciji, produktna i profesionalna odgovornost, osiguranje i reosiguranje), Kompanisjko pravo, Ugovori, Parnični i arbitražni postupak, Pravo intelektualne svojine.

Obrazovanje

– Pravni fakultet (LL.M. 2008)
– Seminar iz oblasti vazduhoplovstva: „Marsh UK Aviation and Aerospace Practice” (vazduhoplovno i aerodromsko osiguranje i osiguranje od produktne odgovornosti, zahtevi/tužbe u avijaciji, kasko i osiguranje od odgovornosti, lizing vazduhoplova i motora, generalna avijacija)

Članstvo

– Advokatska komora Beograda
– Austrijsko arbitražno udruženje
– Švajcarsko arbitražno udruženje
– Nemački institut za arbitražu

Jezici

srpski, engleski, nemački

tijana-perisic

Tijana Perišić

Advokat

Detaljnije

Tijana Perišić se priključila advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2018. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, nakon čega upisuje master akademske studije iz oblasti kompanijskog prava.
Nosilac je niza nagrada i stipendija, kao što je stipendija „Dositeja“ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta za godine 2016/2017. i 2017/2018. i stipendija Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja za 2014/2015. godinu. Takođe, dobitnik je nagrade Fondacije „Profesor dr Mirko Vasiljević“ za 2016/2017. godinu.
Tijana je ljubitelj i humanitarnog rada, pa uzima učešće u projektima koje organizuje humanitarna fondacija „Osmeh na dar“, čiji je jedan od koordinatora.
Pre pridruživanja našem timu, Tijana je svoje iskustvo sticala u jednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Obrazovanje

– Osnovne studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
– Master studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; kompanijsko pravo

Članstvo

– Advokatska komora Beograda

Jezici

srpski, engleski, francuski

dusan-vujicic

Dušan Vujičić

Advokat

Detaljnije

Dušan Vujičić se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2018. godine kao advokatski pripravnik.
U Minhenu pohađao Wilhelm-Hausenstein gimnaziju, potom maturirao u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Studirao germanistiku i istoriju na Univerzitetu u Štutgartu, a zatim diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master akademske studije iz oblasti međunarodnog prava upisao 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Profesionalno iskustvo sticao u Turističkoj organizaciji Srbije i Elektroprivredi Srbije.

Obrazovanje

– Master studjie: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – međunarodno pravo
– Osnovne studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – međunarodno-pravni smer
– Univerzitet u Štutgartu – germanistika i istorija
– Prva beogradska gimnazija – društveno-jezički smer
– Wilhelm-Hausenstein gimnazija Minhen

Usavršavanja

– Dispute Settlement in the World Trade Organization (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)
– Avoiding, Negotiating and Mediating Disputes in Transnational Commerce (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)
– Introduction to German Contract Law (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)
– Finance for Non-Finance Professionals (PwC Academy)

Članstvo

– Advokatska komora Beograda

Jezici

Nemački, Engleski

zoran-jovanovic

Zoran Jovanović

Stručni konsultant

Detaljnije

Zoran Jovanović, se pridružio advokatskoj kancelariji Petrovic Mojsic & Partners 2017. godine. Zoran poseduje značajno iskustvo u poslovima osiguranja, arbitraže i korporativnog upravljanja.
U poslovnoj praksi radio je više godina kao rukovodilac službe osiguranja Energoprojekt RO Izgradnja, savetnik za pribavu inženjering poslova društva Dunav Re, direktor društva za osiguranje Energoprjekt Garant a.d.o., direktor društva za posredovanje u osiguranju Marsh d.o.o., predsednik upravnog odbora društva Energoprojekt Garant a.d.o., izvršni direktor za pravne poslove Energoprojekt Holding, gde je bio odgovoran za programe osiguranja Energoprojekt Holding i zavisnih društava u zemlji i inostranstvu. Poseduje važeću licencu Narodne banke Srbije za posredovanje i zastupanje u osiguranju.
Zoran takođe poseduje značajno iskustvo u oblastima ugovornog prava i međunarodnih ugovora I.C.E. FIDIC.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Magistar Pravnih nauka

Profesionalna usavršavanja

– Swiss Re, Švajcarska -specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti menadžmenta za poslove osiguranja za međunarodne ugovore.
– American International Group, Njujork, USA – specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja za međunarodne ugovore.
– Munich Re, Nemačka -specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja za međunarodne ugovore
– Marsh and McLennan, Njujork, USA – specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja
– Koledž osiguranja u Njujorku, USA (The Colleague of Insurance, New York)

Jezici

Srpski, Engleski

andrijana-djordjevic

Andrijana Đorđević

Stručni konsultant

Oblasti rada

Planiranje i izgradnja, svojinsko-pravni odnosi, nepokretnosti

Jezici

srpski, ruski, rumunski, engleski

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (LL.M. 2003)

petar-brudar

Petar Brudar

Advokatski pripravnik

Detaljnije

Petar Brudar se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2017. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija učestvovao je na brojnim specijalističkim kursevima kao što su Letnja škola Univerziteta u Beču i Letnja škola nemačkog prava u Brilu i Bonu. Takođe, obavljao je funkciju Zamenika predsednika Kluba za UN na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavljao je praksu u jednoj renomiranoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji i saradnik je Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju. Autor je nagrađenog i objavljenog studentskog rada na temu „MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću“. Takođe, piše za pravni časopis Nova pravna revija.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
– Letnja škola Univerziteta u Beču
– Letnja škola „Nemačko pravo“, Bril i Bon, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)
– Praksa u renomiranoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji

Članstvo

– Advokatska komora Beograda

Publikacije

– „MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću“
– Izveštaj sa regionalnog seminara: „Uvod u nemačko pravo“od 25. do 27. novembra 2016. godine, Beograd, Nova pravna revija br. 1/2017

Jezici

srpski, engleski, nemački

adrijana-kukaric

Adrijana Kukarić

Sekretarica

Obrazovanje

– Fakultet za specijalnu edukaciju

Jezici

Srpski, Engleski, Nemački