Damir Petrovic

Damir Petrović

Osnivač & Advokat

Advokat Damir Petrović je osnivač advokatske kancelarije PETROVIĆ MOJSIĆ & PARTNERS.

Damir ima više od 17 godina radnog iskustva u oblasti korporativnog prava, osiguranja, ugovornog prava, intelektualna svojina, radnog prava, vazdušnog i pomorskog prava, arbitraže, stranih investicija, javnih nabavki, stečaja, parničnog i izvršnog postupka.

Posebno iskustvo stekao je u oblasti privrednog i radnog prava. Pružao je usluge savetovanja privrednim subjektima od momenta osnivanja privrednog društva, preko statusnih promena u društvu, prodaje udela, istupanja člana društva, likvidacije, stečaja privrednog društva i dr. U oblasti radnog prava pružao je kompletnu pravnu podršku privrednim subjektima u delu izrade opštih i pojedinačnih akata, zabrane konkurencije, naknade štete na radu, rešavanja viška zaposlenih, otkaza ugovora o radu, kolektivnog pregovaranja sa sindikatima i utvrđivanja reprezentativnosti i dr.

Damir takođe poseduje značajno iskustvo u vezi sa osnivanjem aviokompanija, pribavljanjem neophodnih dozvola radi pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju, zakupom vazduhoplova, prodajom i prenosom vlasništva na vazduhoplovu, kao i „due diligence“ vazduhoplovne regulative za potrebe klijenata.

Član je advokatske komore u Beogradu i velikog broja udruženja pravnika. Autor je stručnih tekstova u više izdavačkih kuća, a takođe se istakao kao predavač na stručnim skupovima i seminarima.

Jezici

srpski, engleski, italijanski

Stefan Mojsic

Stefan Mojsić

Partner & Advokat

Stefan Mojsić je partner u advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners.

Stefan ima više od 12 godina radnog iskustva i njegova ekspertiza i praksa obuhvataju oblasti korporativnog prava, ugovornog prava, prava intelektualne svojine i parničnog i arbitražnog postupka. Takođe, poseduje značajno iskustvo u različitim privrednim sektorima kao što su avijacija, osiguranje, transport, zdravstvo, proizvodnja hrane, energetika, IT & telekomunikacije i nekretnine.

Advokatske usluge sa svojim timom pruža stranim i domaćim korporacijama, kompanijama i startapovima na dnevnom nivou, kao i u realizaciji velikih projekata i investicija u inostranstvu i na tržištu Republike Srbije.

Stefan je član Advokatske komore Beograda i drugih profesionalnih udruženja kao što su Austrijsko arbitražno udruženje (Arb|Aut), Švajcarsko arbitražno udruženje (ASA), Nemačka institucija za arbitražu (DIS) i Međunarodna federacija advokata za intelektualnu svojinu (FICPI).

Klijenti mogu da očekuju od Stefana potpunu posvećenost i pravo rešenje u kriznoj situaciji.

Jezici

srpski, engleski, nemački

Tijana Perisic

Tijana Perišić

Advokat

Tijana Perišić se priključila advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić &Partners 2018. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, nakon čega upisuje master akademske studije iz oblasti kompanijskog prava.

Nosilac je niza nagrada i stipendija, kao što je stipendija „Dositeja“ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta za godine 2016/2017. i 2017/2018. i stipendija Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja za 2014/2015. godinu. Takođe, dobitnik je nagrade Fondacije „Profesor dr Mirko Vasiljević“ za 2016/2017. godinu.

Tijana je ljubitelj i humanitarnog rada, pa uzima učešće u projektima koje organizuje humanitarna fondacija „Osmeh na dar“, čiji je jedan od koordinatora.

Pre pridruživanja našem timu, Tijana je svoje iskustvo sticala u jednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Jezici

srpski, engleski, francuski

Dusan Vujicic

Dušan Vujičić

Advokat

Dušan Vujičić se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2018. godine kao advokatski pripravnik.

U Minhenu pohađao Wilhelm-Hausenstein gimnaziju, potom maturirao u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Studirao germanistiku i istoriju na Univerzitetu u Štutgartu, a zatim diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master akademske studije iz oblasti međunarodnog prava upisao 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Profesionalno iskustvo sticao u Turističkoj organizaciji Srbije i Elektroprivredi Srbije.

Jezici

Nemački, Engleski

Zoran-Agatonovic

Zoran Agatonović

Advokat

Zoran Agatonović poseduje tridesetogodišnje radno iskustvo u zastupanju klijenata u oblasti krivičnog prava. Postupao je u svojstvu branioca okrivljenih i punomoćnika oštećenih fizičkih i pravnih lica, u brojnim istragama i sudskim postupcima koji su vodjeni pred tužilaštvima i sudovima opšte nadležnosti, kao i pred posebnim odeljenjima ovih pravosudnih organa – za organizovani kriminal, ratne zločine, visokotehnološki kriminal i suzbijanje korupcije.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1993)

Karijera

 • Pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu (1994 – 1996)
 • Stručni saradnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu (1996 – 1997)
 • Zamenik javnog tužioca u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu (1997 – 1999)
 • Advokat Zoran A. Agatonović (1999. do danas)

Članstvo

 • Advokatska komora Beograda
Petra Ugrcic

Petra Ugrčić

Advokat

Petra Ugrčić je advokat u timu Petrović Mojsić & Partners od 2021.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno pohađa master studije iz oblasti prava intelektualne svojine. Profesionalno iskustvo sticala je u više advokatskih kancelarija u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda.

Petra pruža celokupnu pravnu podršku u oblastima intelektualna svojina, korporativno pravo, nepokretnosti, ugovori, parnica.

Jezik

Srpski, Engleski

Ivan Stefanović

Advokat

Ivan Stefanović je advokat u timu Petrović Mojsić & Partners od 2019.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima preko 10 godina profesionalnog iskustva. U timu Petrović Mojsić & Partners zastupa strana i domaća privredna društva i preduzetnike.

Ivan pruža punu pravnu podršku u oblastima nepokretnosti, planiranje i izgradnja, javne nabavke, ugovori.

Jezik

Srpski, Engleski

Zoran Jovanovic

Zoran Jovanović

Stručni konsultant

Zoran Jovanović, se pridružio advokatskoj kancelariji Petrovic Mojsic & Partners 2017. godine. Zoran poseduje značajno iskustvo u poslovima osiguranja, arbitraže i korporativnog upravljanja.

U poslovnoj praksi radio je više godina kao rukovodilac službe osiguranja Energoprojekt RO Izgradnja, savetnik za pribavu inženjering poslova društva Dunav Re, direktor društva za osiguranje Energoprjekt Garant a.d.o., direktor društva za posredovanje u osiguranju Marsh d.o.o., predsednik upravnog odbora društva Energoprojekt Garant a.d.o., izvršni direktor za pravne poslove Energoprojekt Holding, gde je bio odgovoran za programe osiguranja Energoprojekt Holding i zavisnih društava u zemlji i inostranstvu. Poseduje važeću licencu Narodne banke Srbije za posredovanje i zastupanje u osiguranju.

Zoran takođe poseduje značajno iskustvo u oblastima ugovornog prava i međunarodnih ugovora I.C.E. FIDIC.

Jezici

Srpski, Engleski

Andrijana Djordjevic

Andrijana Đorđević

Stručni konsultant

Jezici

srpski, ruski, rumunski, engleski

Kontakt

Petar Brudar

Petar Brudar

Advokatski pripravnik

Petar Brudar se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2017. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija učestvovao je na brojnim specijalističkim kursevima kao što su Letnja škola Univerziteta u Beču i Letnja škola nemačkog prava u Brilu i Bonu. Takođe, obavljao je funkciju Zamenika predsednika Kluba za UN na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavljao je praksu u jednoj renomiranoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji i saradnik je Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju. Autor je nagrađenog i objavljenog studentskog rada na temu „MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću“. Takođe, piše za pravni časopis Nova pravna revija.

Jezici

srpski, engleski, nemački

Andriana Kukaric

Adrijana Kukarić

Sekretarica

Jezici

Srpski, Engleski, Nemački

Damir Petrovic

Damir Petrović

Osnivač & Advokat

Advokat Damir Petrović je osnivač advokatske kancelarije PETROVIĆ MOJSIĆ & PARTNERS.

Damir ima više od 17 godina radnog iskustva u oblasti korporativnog prava, osiguranja, ugovornog prava, intelektualna svojina, radnog prava, vazdušnog i pomorskog prava, arbitraže, stranih investicija, javnih nabavki, stečaja, parničnog i izvršnog postupka.

Posebno iskustvo stekao je u oblasti privrednog i radnog prava. Pružao je usluge savetovanja privrednim subjektima od momenta osnivanja privrednog društva, preko statusnih promena u društvu, prodaje udela, istupanja člana društva, likvidacije, stečaja privrednog društva i dr. U oblasti radnog prava pružao je kompletnu pravnu podršku privrednim subjektima u delu izrade opštih i pojedinačnih akata, zabrane konkurencije, naknade štete na radu, rešavanja viška zaposlenih, otkaza ugovora o radu, kolektivnog pregovaranja sa sindikatima i utvrđivanja reprezentativnosti i dr.

Damir takođe poseduje značajno iskustvo u vezi sa osnivanjem aviokompanija, pribavljanjem neophodnih dozvola radi pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju, zakupom vazduhoplova, prodajom i prenosom vlasništva na vazduhoplovu, kao i „due diligence“ vazduhoplovne regulative za potrebe klijenata.

Član je advokatske komore u Beogradu i velikog broja udruženja pravnika. Autor je stručnih tekstova u više izdavačkih kuća, a takođe se istakao kao predavač na stručnim skupovima i seminarima.

Jezici

srpski, engleski, italijanski

Stefan Mojsic

Stefan Mojsić

Partner & Advokat

Stefan Mojsić je partner u advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners.

Stefan ima više od 12 godina radnog iskustva i njegova ekspertiza i praksa obuhvataju oblasti korporativnog prava, ugovornog prava, prava intelektualne svojine i parničnog i arbitražnog postupka. Takođe, poseduje značajno iskustvo u različitim privrednim sektorima kao što su avijacija, osiguranje, transport, zdravstvo, proizvodnja hrane, energetika, IT & telekomunikacije i nekretnine.

Advokatske usluge sa svojim timom pruža stranim i domaćim korporacijama, kompanijama i startapovima na dnevnom nivou, kao i u realizaciji velikih projekata i investicija u inostranstvu i na tržištu Republike Srbije.

Stefan je član Advokatske komore Beograda i drugih profesionalnih udruženja kao što su Austrijsko arbitražno udruženje (Arb|Aut), Švajcarsko arbitražno udruženje (ASA), Nemačka institucija za arbitražu (DIS) i Međunarodna federacija advokata za intelektualnu svojinu (FICPI).

Klijenti mogu da očekuju od Stefana potpunu posvećenost i pravo rešenje u kriznoj situaciji.

Jezici

srpski, engleski, nemački

Tijana Perisic

Tijana Perišić

Advokat

Tijana Perišić se priključila advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić &Partners 2018. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, nakon čega upisuje master akademske studije iz oblasti kompanijskog prava.

Nosilac je niza nagrada i stipendija, kao što je stipendija „Dositeja“ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta za godine 2016/2017. i 2017/2018. i stipendija Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja za 2014/2015. godinu. Takođe, dobitnik je nagrade Fondacije „Profesor dr Mirko Vasiljević“ za 2016/2017. godinu.

Tijana je ljubitelj i humanitarnog rada, pa uzima učešće u projektima koje organizuje humanitarna fondacija „Osmeh na dar“, čiji je jedan od koordinatora.

Pre pridruživanja našem timu, Tijana je svoje iskustvo sticala u jednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Jezici

srpski, engleski, francuski

Dusan Vujicic

Dušan Vujičić

Advokat

Dušan Vujičić se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2018. godine kao advokatski pripravnik.

U Minhenu pohađao Wilhelm-Hausenstein gimnaziju, potom maturirao u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Studirao germanistiku i istoriju na Univerzitetu u Štutgartu, a zatim diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master akademske studije iz oblasti međunarodnog prava upisao 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Profesionalno iskustvo sticao u Turističkoj organizaciji Srbije i Elektroprivredi Srbije.

Jezici

Nemački, Engleski

Zoran-Agatonovic

Zoran Agatonović

Advokat

Zoran Agatonović poseduje tridesetogodišnje radno iskustvo u zastupanju klijenata u oblasti krivičnog prava. Postupao je u svojstvu branioca okrivljenih i punomoćnika oštećenih fizičkih i pravnih lica, u brojnim istragama i sudskim postupcima koji su vodjeni pred tužilaštvima i sudovima opšte nadležnosti, kao i pred posebnim odeljenjima ovih pravosudnih organa – za organizovani kriminal, ratne zločine, visokotehnološki kriminal i suzbijanje korupcije.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1993)

Karijera

 • Pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu (1994 – 1996)
 • Stručni saradnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu (1996 – 1997)
 • Zamenik javnog tužioca u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu (1997 – 1999)
 • Advokat Zoran A. Agatonović (1999. do danas)

Članstvo

 • Advokatska komora Beograda
Zoran Jovanovic

Zoran Jovanović

Stručni konsultant

Zoran Jovanović, se pridružio advokatskoj kancelariji Petrovic Mojsic & Partners 2017. godine. Zoran poseduje značajno iskustvo u poslovima osiguranja, arbitraže i korporativnog upravljanja.

U poslovnoj praksi radio je više godina kao rukovodilac službe osiguranja Energoprojekt RO Izgradnja, savetnik za pribavu inženjering poslova društva Dunav Re, direktor društva za osiguranje Energoprjekt Garant a.d.o., direktor društva za posredovanje u osiguranju Marsh d.o.o., predsednik upravnog odbora društva Energoprojekt Garant a.d.o., izvršni direktor za pravne poslove Energoprojekt Holding, gde je bio odgovoran za programe osiguranja Energoprojekt Holding i zavisnih društava u zemlji i inostranstvu. Poseduje važeću licencu Narodne banke Srbije za posredovanje i zastupanje u osiguranju.

Zoran takođe poseduje značajno iskustvo u oblastima ugovornog prava i međunarodnih ugovora I.C.E. FIDIC.

Jezici

Srpski, Engleski

Andrijana Djordjevic

Andrijana Đorđević

Stručni konsultant

Jezici

srpski, ruski, rumunski, engleski

Kontakt

Petar Brudar

Petar Brudar

Advokatski pripravnik

Petar Brudar se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2017. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija učestvovao je na brojnim specijalističkim kursevima kao što su Letnja škola Univerziteta u Beču i Letnja škola nemačkog prava u Brilu i Bonu. Takođe, obavljao je funkciju Zamenika predsednika Kluba za UN na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavljao je praksu u jednoj renomiranoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji i saradnik je Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju. Autor je nagrađenog i objavljenog studentskog rada na temu „MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću“. Takođe, piše za pravni časopis Nova pravna revija.

Jezici

srpski, engleski, nemački

Andriana Kukaric

Adrijana Kukarić

Sekretarica

Jezici

Srpski, Engleski, Nemački