Advokatska tarifa

ADVOKATSKA TARIFA

Pravni akt koji reguliše način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva jeste Tarifa

Pročitajte više
Prava potrošača

PRAVA POTROŠAČA

Imajući u vidu učestalu potrebu za kupovinom robe i korišćenjem usluga, može se reći da je jedan od zakona koji svoju primenu nalaze svakodnevno zakon

Pročitajte više
Kupovina stana

KUPOVINA NEPOKRETNOSTI

Donošenje odluke o kupovini nepokretnosti, bilo da se radi o zemljištu, zgradi, posebnom delu zgrade (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) ili drugom građevinskom

Pročitajte više
Radno pravo

PREKOVREMENI RAD

Institut prekovremenog rada predmet je čestih dilema, naročito za zaposlene. Jedno od najčešćih pitanja koje zaposleni postavljaju jeste na koji način se određuje prekovremeni rad,

Pročitajte više

GODIŠNJI ODMOR

Jedno od osnovnih prava zaposlenog garantovanog Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018

Pročitajte više
Ugovor o doživotnom izdržavanju

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Jedan od načina sticanja prava svojine na tačno određenim stvarima ili drugih prava predstavlja zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju. U praksi najčešći slučaj predstavlja zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju radi sticanja prava svojine na nepokretnosti. Ovaj ugovor uređuje Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 101/2003 i 6/2015).

Pročitajte više
Preduzetnik

PREDUZETNIK

  Kada neko odluči da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno da pokrene sopstveni biznis, često se javlja dilema kroz koji privredni subjekat organizovati svoje

Pročitajte više
Razvod braka

RAZVOD BRAKA

Jedan od načina prestanka braka regulisan Porodičnim zakonom („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015 – u daljem tekstu: „Zakon“) jeste

Pročitajte više