IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Skupština Republika Srbije je nedavno usvojila izmene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju, kao i novi Zakon o građevinskim proizvodima, koji set propisa bi trebalo da dovede do efikasnije funkcionisanja sektora građevine.Smatra se da će izmene Zakona o planiranju i izgradnji stimulsati pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju, odnosno da će se veliki broj domaćih i stranih privrednih subjekata formirati radi realizacije novih građevinskih i drugih projekata.

Pročitajte više

OBAVEZE POSLODAVCA U POSTIZANJU BEZBEDNOSTI NA RADU

Bezbedna radna sredina je imperativ u vremenu kad su nezgode i propusti sve učestaliji.
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017) predvideo je kao jednu od mera za dostizanje bezbedne radne sredine obučavanje zaposlenih u pružanju prve pomoći.

Pročitajte više

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 8. juna 2018 godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon5/2015 i 44/2018) (Zakon). Izmene predviđene ovim Zakonom su brojne i one se mogu podeliti u tri grupe.

Pročitajte više

PRAVO STRANIH DRŽAVLJANA DA STIČU NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Pravo stranih lica (fizičkih i pravnih) da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije, pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.) i pravnim poslovima mortis causa (nasleđivanjem) regulisano je Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon – dalje: „Zakon“).

Pročitajte više

NOVI ZAKON O STRANCIMA REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o strancima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018) (U daljem tekstu: “Zakon”) stupio je na snagu dana 03.04.2018. godine, s tim što se primena zakona odlaže za 6 meseci odnosno do 03.10.2018. godine. Zakon je usklađen sa Direktivama Evropske unije koje uređuju ovu oblast, a od novina takođe su uređena i sva pitanjakoja stari zakon nije regulisao a primenjivala su se u praksi.

Pročitajte više