3-Minuta-Tekst

NOVA PRAVILA ZA UPRAVLJANJE BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA-DRONOVIMA U REPUBLICI SRBIJI

Donošenjem novog Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Sl. glasnik RS“, br. 1/2020) koji stupa na snagu 15.02.2020 godine između ostalog propisana su nova pravil akoja se odnose nanjihovo razvrstavanje, evidentiranje kao i uslove koje moraju da ispune lica koja koriste bespilotne vazduhoplove-operateri.

  1. Bespilotni vazduhoplovi se razvrstavaju u sledeće kategorije:
    kategorija 1 – obuhvata bespilotne vazduhoplove čija je maksimalna masa na poletanju manja od 0,9 kg;
  2. kategorija 2 – obuhvata bespilotne vazduhoplove čija je maksimalna masa na poletanju od 0,9 kg do 4 kg (ne uključujući 4 kg);
  3. kategorija 3 – obuhvata bespilotne vazduhoplove čija je maksimalna masa na poletanju od 4 kg do 25 kg (ne uključujući 25 kg);
  4. kategorija 4 – obuhvata bespilotne vazduhoplove čija je maksimalna masa na poletanju od 25 kg do 150 kg.

Obaveza upisa u Evidenciju vazduhoplova koju vodi Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (U daljem tekstu: „Diorektorat“) propisana je za:

  1. bespilotne vazduhoplove koji pripadaju kategorijama 3 i 4;
  2. bespilotne vazduhoplove koji pripadaju kategoriji 1 ili 2 koji se koriste za:(i) letenje na visinama većim od 100 m;(ii) letenje u blizini aerodroma;(iii) letenje na horizontalnoj udaljenosti većoj od 500 m od operatera bespilotnog vazduhoplova;(iv) letenje iznad ljudi;(v) letenje u blizini ljudi;(vi) letenje u uslovno zabranjenoj zoni;(vii) letenje noću;(viii) izbacivanje tečnosti ili predmeta ili nošenje spoljnog tereta koji nije element strukture bespilotnog vazduhoplova.

Maksimalna dozvoljena visina leta bespilotnog vazduhoplova je 100 m iznad tla, osim ako je Direktorat prethodno odobrio da se let obavi na većoj visini i ako je izvršena alokacija vazdušnog prostora.Maksimalna dozvoljena horizontalna udaljenost bespilotnog vazduhoplova od operatera bespilotnog vazduhoplova je 500 m, osim ako je Direktorat prethodno odobrio da se let obavi na većoj horizontalnoj udaljenosti i ako je podnosilac zahteva dostavio odgovarajuću procenu rizika.

Operater bespilotnog vazduhoplova mora da bude punoletno lice, koje je zdravstveno sposobno i koje je položilo proveru znanja koje je neophodno za bezbedno korišćenje bespilotnih vazduhoplova.

Izuzetno, operater koji upravlja bespilotnim vazduhoplovom kategorije 1 na način koji ne zahteva alokaciju vazdušnog prostora ili odobrenje Direktorata:

  1. nije dužno da polaže proveru znanja, niti da ispunjava zahteve koji se tiču zdravstvene sposobnosti;
  2. može da bude i maloletno lice starije 15 godina, odnosno mlađe od 15 godina ako se prilikom upravljanja bespilotnim vazduhoplovom nalazi pod neposrednim nadzorom punoletnog lica.

Navedeni uslovi se primenjuju i na strane državljane koji upravljaju bespilotnim vazduhoplovima.

Strani bespilotni vazduhoplov može da leti u vazdušnom prostoru Republike Srbije na osnovu odobrenja koje izdaje Direktorat i u tom slučaju nije potrebno izvršiti upis u Evidenciju vazduhoplova.


Advokat Stefan Mojsić

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.