3-Minuta-Tekst

STATUS STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI ZA VREME VANREDNOG STANJA

Kako bi regulisala status stranih državljana u Republici Srbiji za vreme trajanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o statusu stranih državljana u Republici Srbije za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 41 од 24. marta 2020. godine).

U skladu sa ovom Odlukom, svi strani državljani koji su od trenutka proglašenja vanrednog stanja zakonito boravili u Republici Srbiji, po bilo kom od osnova, mogu zakonito ostati u Republici Srbiji za vreme trajanja vanrednog stanja.

Ono što je posebno značajno za strane državljane jeste odluka da strani državljani nemaju obavezu da pokreću postupak za dalje utvrđivanje njihovog statusa.

Odluka propisuje i da lična karta koja je izdata strancu, kao i lična karta koja je izdata tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, a kojoj je istekao rok važenja, odnosno kojima istekne rok važenja dok traje vanredno stanje, smatra se važećom dok traje vanredno stanje.

Ukoliko imate određene nedoumice u pogledu statusa stranih državljana u skladu sa novonastalom situacijom, naša advokatska kancelarija Vam možete pružiti punu pravnu pomoć za razumevanje usvojenih propisa.

Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.