3-Minuta-Tekst

NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU REPUBLIKE SRBIJE

Početkom primene novog Zakona o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020 – u daljem tekstu: „Zakon“) stupile su na snagu značajne novine u ovoj oblasti, a počeli su i da teku rokovi kojima su priređivači igara na sreću obavezani da usklade svoje poslovanje sa odredama novog Zakona.

U skladu sa Zakonom priređivači posebnih igara na sreću (i) u igračnicama, (ii) na automatima, (iii) klađenje i (iv) preko sredstava elektronske komunikacije, dužni su da dostave Upravi za igre na sreću do 30. juna 2020. godine dokaze o vlasničkoj strukturi, određenu finansijsku dokumentaciju (bilansi, revizija finansijskih izveštaja, itd.), kao i dokaze o neosuđivanosti za priređivača igara na sreću, vlasnike, stvarne vlasnike, saradnike i imenovana lica.

Od dana početka primene novog Zakona, u roku od 15 meseci, zaključno sa 10. julom 2021. godine, priređivači su dužni da usklade svoje poslovanje koje se odnosi na:

  • osnovni kapital (odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću (i) na automatima, (ii) klađenje i (iii) preko sredstava elektronske komunikacije, može dobiti pravno lice koje ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 250.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, pri čemu ovaj uslov u pogledu visine osnovnog kapitala priređivač mora kumulativno da ispuni za svako pojedinačno odobrenje);
  • osiguranje naplate dobitaka i naplate naknada (priređivači posebnih igara na sreću moraju u periodu za koji je odobrenje izdato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u odgovarajućim iznosima ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđene iznose, i to: (i) priređivači posebnih igara na sreću na automatima u iznosu od najmanje 500 evra dinarske protivvrednosti po automatu; (ii) priređivač posebnih igara na sreću – klađenje u iznosu od najmanje 5.000 evra dinarske protivvrednosti po kladionici; (iii) priređivač posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u iznosu od 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti);
  • informaciono komunikacioni sistem (priređivači posebnih igara na sreću dužni su da koriste informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću koji omogućuje čuvanje, arhiviranje i razmenu podataka elektronskim putem sa softverskim rešenjem Uprave za igre na sreću u svrhu vršenja nadzora);
  • video nadzor (obezbeđivanje neprekidnog video nadzora sa snimanjem nad svim automatima za igre na sreću u automat klubu/kladionici, ulaska i izlaska iz automat kluba/kladionice, kao i nadzor nad igračima i posetiocima, kao i čuvanje video snimaka nadzora u određenom roku);
  • nalepnice za označavanje i registraciju.

Novi Zakon propisuje i obavezu priređivača posebnih igara na sreću da u Registru privrednih društava, kao pretežnu delatnost registruju delatnost iz grupe 92.00 Kockanje i klađenje Klasifikacije delatnosti.

Uvedena je i novina u vezi odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću, te se sada naknade za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara obračunavaju srazmerno broju dana do kraja meseca od dana prijema rešenja o odobrenju.

Novi Zakon propagira i društvenu odgovornost priređivača igara na sreću, te je tako propisano da reklame moraju biti praćene zabranom za maloletna lica i upozorenjem o prevenciji bolesti zavisnosti, dok se uvodi i apsolutna zabrana oglašavanja i reklamiranja igara na sreću u štampanim i elektronskim medijima koji su namenjeni maloletnim licima.

Novim rešenjima značajno se proširuje zakonski okvir u oblasti organizovanja nagradnih igara u robi i uslugama koje priređuju pravna lica i preduzetnici, u reklamne svrhe svojih proizvoda i usluga, odnosno precizno se definiše pojam nagradnih igara, produžava se njihov period trajanja sa 30 na 45 dana i omogućava im se da u reklamne svrhe priređuju igre četiri puta u toku kalendarske godine umesto dosadašnja dva puta, čime se izlazi u susret mnogobrojnim zahtevima privrede, kao i porastu budžetskih prihoda.

Zakon uvodi i nova ograničenje u upotrebi korena reči, odnosno reči „casino“, „sazino“, „kasino“ ili „kazino“, kao i zabranu priređivanja posebnih igara na sreću priređivača koji je vlasnik ili suvlasnik nekog sportskog kluba na događaje u toj vrsti sporta i rangu takmičenja.


Advokat Damir Petrović

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.

Stalno nastanjenje

STALNO NASTANJENJE

Dana 05.01.2024. godine na snagu stupa novi Pravilnik o odobravanju stalnog nastanjenja („Sl. glasnik RS“, br. 118/2023). Kako su izmenama i dopunama Zakona o strancima

Read More »
Arbitraža

ARBITRAŽA KROZ OČI MLADIH ADVOKATA

Kapetan Mišino zdanje u Beogradu je u subotu, 25. marta bilo domaćin panel diskusije u organizaciji ASA Below40 (Švajcarska) i njenog srpskog pandana – Udruženja

Read More »
Otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU

Kao poslodavac, važno je da se pridržavate zakonskih procedura prilikom davanja otkaza, kako biste zaštitili sebe i svoju firmu. Sa druge strane, kao zaposleni, korisno

Read More »