Ugovor o doživotnom izdržavanju

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Jedan od načina sticanja prava svojine na tačno određenim stvarima ili drugih prava predstavlja zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju. U praksi najčešći slučaj predstavlja zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju radi sticanja prava svojine na nepokretnosti. Ovaj ugovor uređuje Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 101/2003 i 6/2015).

Pročitajte više
Advokatska tarifa

ADVOKATSKA TARIFA

Pravni akt koji reguliše način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva jeste Tarifa

Pročitajte više