Preduzetnik

PREDUZETNIK

  Kada neko odluči da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno da pokrene sopstveni biznis, često se javlja dilema kroz koji privredni subjekat organizovati svoje

Pročitajte više
Zaštita konkurencije

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

Ovih dana vodi se javna debata o razmatranju mogućih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, radi daljeg usklađivanja sa domaćim i propisima Evropske Unije. Važeći Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni Glasnik RS“, br. 51/2009 i 95/2013) (u daljem tekstu: Zakon), usklađen je sa Uredbom 1/2003 o primeni pravila o konkurenciji. Evropska Unija je nedavno usvojila potpuno nov akt – Direktivu 1/2019, koja će nacionalnim telima omogućiti efikasniju primenu pravila sadržanih u Uredbi 1/2003.

Pročitajte više