Ugovor o doživotnom izdržavanju

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Jedan od načina sticanja prava svojine na tačno određenim stvarima ili drugih prava predstavlja zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju. U praksi najčešći slučaj predstavlja zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju radi sticanja prava svojine na nepokretnosti. Ovaj ugovor uređuje Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 101/2003 i 6/2015).

Pročitajte više
Ugovor o poklonu

UGOVOR O POKLONU

Jedan od čestih ugovora koji se pojavljuje u pravnom prometu i koji rezultira prenosom prava svojine jeste ugovor o poklonu. Zbog istih pravnih dejstava koje,

Pročitajte više